INTERHOUSE LA

INTERHOUSE LA

INTERHOUSE LA

INTERHOUSE LA

INTERHOUSE LA
INTERHOUSE LA

WE’D LOVE TO HEAR

YOUR STORIES,

OFF
ON

Our

Core

Values

We proactively offer the best solution to identify and conquer problems. The staff has qualified, professional service and high responsibility. We put all our heart into products, honesty and ethics to guarantee our best services to every customer. We respect opinions of staff, client, and partners to maintain stable and reliable relationships, developing together.

Chủ động đưa ra giải pháp tốt nhất, nhận định và chinh phục trở ngại. Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm. Đặt tâm huyết vào từng sản phẩm, đảm bảo tính trung thực và đạo đức trong kinh doanh. Tôn trọng ý kiến của nhân viên, khách hàng, đối tác, duy trì mối quan hệ tin tưởng bền chặt, cùng nhau phát triển.

Vision

Affirming the position of supplier of quality interior solutions.

Khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp nội thất uy tín, chất lượng.

 

With customers: bring value to customers, bring the best solutions, contribute to improve the quality of life, modernize the architecture.
With shareholders: to operate efficiently, to develop sustainably in order to increase long-term value for shareholders.
With workers: bring full quality life.
With society: associating the interests of business with social benefits and contributing to environmental protection.

 

Với khách hàng: mang lại giá trị gia tăng và giải pháp tốt nhất, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống, hiện đại hóa kiến trúc.
Với cổ đông: vận hành hiệu quả, phát triển bền vững nhằm gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.
Với người lao động: mang lại cuộc sống chất lượng đầy đủ.
Với xã hội: gắn lợi ích của doanh nghiệp chung với lợi ích xã hội và góp phần bảo vệ môi trường.

MISSION

WE’D LOVE TO HEAR YOUR STORIES,

YOUR PLANS AND YOUR IDEAS

56/1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Your name:

Phone number:

Email:

What’s on your mind?:

Giỏ hàng

Giỏ hàng 0

Tổng tiền:

0 Vnđ